Arad Textile Logo

סל הקניות ריק

ערד תעשיות טקסטיל בע"מ ח.פ 520039553 (החברה) טלפון 1-800-200-424

כללי

לקוחות יקרים, עקב המצב ייתכנו עיכובים במשלוחים.(לא נוכל לספק לישובים בהסגר) אנו עושים כמיטב יכולתנו להעניק לכם שירות מהיר וטוב. מאחלים בריאות וחזרה מהירה לשגרה

מוקד התמיכה נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר. 

כל פעולה כלשהי באתר זה כפופה לאמור בתקנון זה להלן.

חברת ערד תעשיות טקסטיל בע"מ (ערד טקסטיל הידועה גם בשם "מגבות ערד") היא הבעלים הרשום של האתר (להלן: "החברה").

פרטי הקשר של החברה הם:

ח.פ. 52-0039553

כתובת למשלוח מכתבים בלבד:

כנרת 1, קריית שדה התעופה (איירפורט סיטי), ת.ד. 1092, לוד 70100

שירות לקוחות -

פקס: 03-5193785
דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.

החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש.

רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת החברה.

מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר (בסעיף קטן זה "המקור-האחר(" יגבר האמור בתקנון זה, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף אם מוזכר תקנון זה במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי – כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות החברה ו/או האתר ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות החברה ו/או האתר.

החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת.

הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.

החברה ו/או האתר אינם אחראים ולא יישאו באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ"ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש ו/או צד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השימוש בהם, בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע).

תנאי השימוש באתר – רכישת מוצרים וקבלת מידע

כל הרוכש מוצרים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.

רשאי לקנות באתר כל אדם מעל גיל 18 שנים, המחזיק כרטיס אשראי בר תוקף אשר הונפק בישראל או תאגיד רשום בישראל, ניתן לרכוש כ"לקוח מזדמן" או ע"י רישום לאתר.

הזמנתו של הרוכש לקבלת מוצרים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש; (2) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי; (3) המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החברה.

אם בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפות בעת ההזמנה אזל המוצר מהמלאי ולא ניתן יהיה לספק את המוצרים, תימסר על כך הודעה לצרכן תוך שבעה ימי עסקים.

בסיום הפעולה המתוארת בסעיף זה, תשלח למשתמש הודעה בדוא"ל המאשרת את השלמת  הרכישה.

על אף האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר, שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה בחברה, באתר ו/או פגיעה במשתמש אחר.

מחירים וביצוע הזמנה

באתר מוצעים למכירה פריטים המלווים בתמונות, התמונות נועדו להמחשה בלבד. ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים, משתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט וזאת לאחר שהתרשם ממנו וממחירו, המשתמש יכול לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות עד ביצוע התשלום, בסיום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך אישורה.

המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף, אלא אם צוין אחרת במפורש.

במקרה שבוצעה הזמנה למוצרים המוצגים באתר והתברר כי באופן חריג אחד מהמוצרים אזל, אנו מתחייבים להודיע ללקוח על כל חוסר בפריט ולסכם עם הלקוח את מועד משלוח הפריט החסר.

ההזמנה תשלח עד 5 ימי עסקים מרגע חיוב כרטיס האשראי. באם ההזמנה בוצעה לאחר השעה 13:00 בצהרים לא יחשב היום כיום עסקים.

משלוחים ואיזורי חלוקה להזמנות שבוצעו דרך האתר

אופן משלוח המוצרים כפוף לתנאים החלים בחברות ההפצה איתן עובדת החברה בכל הנוגע לאזורי החלוקה (כגון מגבלות על חלוקה ו/או איסוף מעבר לקו הירוק, מסירה לנקודת חלוקה בתוך מושבים וקיבוצים וכדומה), שעות החלוקה, ואופן החלוקה (כגון איסוף מסניף הדואר).

יובהר כי יתכנו ישובים שחברות ההפצה והמשלוחים אינם מגיעים לבתי הלקוח והלקוח יוכל לקבל את המוצר רק בסניף הדואר המצוי בישוב הקרוב לכתובת המשלוח שנמסרה על ידי  הלקוח ו/או בנקודת חלוקה אחרת לפי הענין. מוצר יחשב ככזה שנמסר ללקוח אם נמסר לסניף דואר כאמור, או לנקודת חלוקה כאמור, גם אם הלקוח לא הגיע לקחת את המוצר וכן גם אם מקום מסירת המוצר כאמור אינה כתובת המשלוח של הלקוח. במקרה של מסירה שאינה בכתובת המשלוח של הלקוח, ללקוח לא תהיה כל טענה כנגד החברה במקרים המתוארים לעיל, בכל הנוגע לאופן המסירה, לרבות בכל מקרה של עיכובים במסירת המוצרים.

יובהר כי תנאים אלה יחולו גם במקרה בו המשתמש רשאי להחזיר את המוצר במקום בו קיבל אותו, ובמקרה כזה על המשתמש להגיע לישוב ו/או לסניף דואר ממנו ניתן לשלוח את המוצר בדואר ו/או באמצעות חברת הפצה ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה במקרה זה.

מחירי המוצרים המופיעים באתר אינם כוללים את דמי המשלוח, מחיר המשלוח יתווסף לאחר איסוף המוצרים לסל הקניות ויציאה לקופה.

דמי המשלוח הינו 25 ש"ח ללא הגבלה במספר המוצרים לאותו היעד.

זמני משלוח:

במהלך ימי המכירות המיוחדים - זמני המשלוח יכולים להיות עד 14 ימי עסקים

חלוקת המשלוחים הינה בין השעות 08:00 ל 17:00, מומלץ לבחור משלוח לכתובת שבה הנכם נמצאים בשעות אלו.

לאחר אישור ההזמנה, המשלוח ישלח למען הלקוח בהתאם לפרטים שהוזנו ע"י הלקוח באתר וזאת עד 5 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה באתר.
במקרה שההזמנה בוצעה לאחר השעה 13:00 לא יחשב היום כיום עסקים.

המשלוח יבוצע באמצעות חברת שליחים אתם עובדת החברה.

מדיניות החזרת מוצרים:

תנאי החזרה לפריטים שנקנו באתר:

לקוח ישלח את ההחזרה אך ורק למחסן הלוגיסטי בערד. לא יתקבלו החזרות במשרדים.

במידה והלקוח ביטל את ההזמנה לאחר שיצאה מהמחסן או סרב לקבלה יחויב בדמי משלוח הלוך וחזור בסך 50 ₪, עבור קרטון אחד. עבור כל קרטון נוסף, יחוייב ב-25 ₪

במידה ויבחר הלקוח לבטל/להחזיר את ההזמנה לאחר שהתקבלה גם כאשר המשלוח הוא חינם יחוייב בדמי משלוח הלוך וחזור בסך 50 ש"ח, עבור קרטון אחד. עבור כל קרטון נוסף, יחוייב ב-25 ₪

בכדי להחזיר מוצר עליכם להשיב את המוצר בצירוף חשבונית מקורית, באריזתו המקורית טרם כובס או נעשה בו שימוש, עד 14 ימים ממועד הקנייה.

המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לחברה אם המוצר שהתקבל פגום.

לא נוכל לתת מענה למוצר שיוחזר שלא עפ"י המדיניות והתנאים לעיל.

במידה וברצונך להחזיר פריט שרכשת כתוצאה מפגם שהתגלה בפריט, בטרם כובס/שומש - יש להודיע לנו על כך דרך האתר ("צור קשר").

במידה וברצונך לבטל את ההזמנה לאחר קבלתה, ניתן לבצע זאת תוך 14 יום מתאריך ההזמנה, באמצעות:

1. לשלוח את החבילה למרכז הלוגיסטי בערד לכתובת: התעשייה 57 ערד, לכבוד "ערד תעשיות טקסטיל בע"מ – מחלקת אינטרנט". בצירוף החשבונית מקורית, באריזתו המקורית ועם מכתב מלווה.

לאחר קבלת המוצרים במרכז הלוגיסטי של החברה המוצרים יבדקו שלא נעשה בהם כל שימוש ויתבצע זיכוי בהתאם.

המוצרים תחת הקטגוריה "עודפים" אינם ניתנים להחלפה/ החזרה.

קבלת זיכוי על החזרת פריט:

החזר כספי יתבצע לכרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה מול חברת האשראי, בתוך 30 ימי עסקים מיום החזרת המוצרים למחסני החברה.

במידה והעסקה בוצעה באמצעות Paypal ההחזר הכספי יתבצע לPaypal, בתוך 30 ימי עסקים מיום החזרת המוצרים למחסני החברה.

ביטול עסקה על ידי החברה:

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבצע הזמנה אם לאחר סיום הקנייה אזל המוצר שבחרתם מן המלאי או במידה ופרטי כרטיס האשראי שלכם ו\או פרטיכם המלאים לא נקלטו במערכת, או במידה ולא ניתן לשלוח את החבילה ליעד באמצעות חברת המשלוחים. 

פרטי רוכש  המוצרים ואבטחת האתר

בעת ביצוע הזמנה לרכישת מוצרים באמצעות האתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן: הפרטים). בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי ממפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההזמנה. פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. החברה ו/או האתר לא יעבירו פרטים של משתמש כלשהו לצד שלישי, ללא אישורו של אותו משתמש מראש ובכתב, זולת השימוש הנדרש לצורך מתן השירותים למשתמש באתר.

היות ומדובר בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, כל המוסר פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.

החברה תעשה כל שביכולתה לשמור על פרטי המשתמשים המאוחסנים באתרה וזאת ע"י חברת ניהול האתר.

החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ"ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום.

האתר והחברה יענו לכל בקשה למסירת מידע – כולל מידע אישי ומידע פרטי – אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ושיווק ישיר

מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידי משתמש, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] מהחברה, לרבות כאלו  שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיוצ"ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשתמש רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונו להסיר את כתובתו מרשימת הדיוור של החברה, ע"י שליחת הודעה ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

בכול מקרה פרטי התשלום אינם נשמרים באתר באף שלב והם מוזנים ישירות לחברת הסליקה שנבחרה.

בעלות ושמירה על זכויות

האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.   

הגבלת אחריות

האתר נוקט בכל האמצעים בכדי לוודא כי המידע המוצג באתר אמין.

במקרים בהם תתגלנה טעויות במידע המוצג באתר, ינקוט האתר בכל האמצעים בכדי לפתור את הבעיה וכן יאפשר את ביטול העסקה בלא גביית דמי ביטול.

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

בכל מקרה חובת החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בתקנון זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר שהוזמן ע"י הרוכש. החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין שירותים ו/או משתמש באתר וזאת בכפוף לנקיטת כל צעדי האבטחה ע"י האתר. כמו כן, החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של החברה. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב וכפי שתמצא לנכון.

 שרות לקוחות

בכל בעיה ו/או שאלה ניתן תמיד לצור קשר עם שרות הלקוחות דרך "צור קשר" באתר או דרך אחד מהדרכים הבאות:

שירות לקוחות -


פקס: 03-5193785
דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

הטבות/ מבצעים

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה ו/או לבעלי האתר ו/או למקימיו ו/או למי ממפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.

הדין החל ומקום השיפוט

הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.

בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז תל אביב–יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

מובהר כי האמור בסעיפים לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.